Piemonte - Cascina Ballarin

Rodinné vinařství Cascina Ballarin bylo založeno v roce 1928 rodinou Viberti v jížní části obce La Mora. Dnes vedou vinařství bratři Giorgio a Gianni Viberti. Bratři hospodaří na 8 ha vlastních vinic v okolí usedlosti. Motem vinařů je "pokora, oddanost k přírodě a chuť Barola bez konce". Produkují opravdu excelentní vína vysoce ceněná nejen znalci Barola.